top of page

ARHIPELAG RUKAVAC / Metković / 2020.

Arhipelag Rukavac
Mjesto: Metković
Autor: Radionica arhitekture
Projektni tim: Goran Rako, Josip Sabolić
Projektirano: 2020.


Grad Metković (A) 2020-e godine odlučuje zatrpati rukavac (C) rijeke Neretve (B) i tako ga pretvoriti u građevnu zonu.
Novonastalo građevinsko zemljište u sljedećih dvadesetak godina riješilo bi lociranje gradskih javnih ustanova.
Grad i sada „ide“ na jug prema rukavcu, doduše neorganizirano.
Umjesto pretvaranja rukavca u „ledinu“ predlažemo „arhipelag“.
U rukavcu (1) bi se nasipanjem „formiralo“ sedam-osam otoka (3).
Otoci bi bili parkovi, a zgrade (6) na njima paviljoni u parku.
Postojeće ceste (4) postale bi dio budućeg prometnog prstena.
Svi otoci bili bi povezani pješačko-biciklističkom stazom (5).
Rukavac bi „ukopčali“ u Neretvu čije bi ga protjecanje očistilo (2).
Arhipelag Rukavac postao bi mali svijet sastavljen od sedam-osam mikro svijetova.

bottom of page