Radionicu arhitekture osnovao je Goran Rako 2003. godine u Zagrebu.

Radionica arhitekture danas:

Fani Frković, Antonio Jakubek, Tena Knežević, Marin Mišan, Jelena Prokop, Ankica Rako, Goran Rako, Ana Ranogajec Knežević, Josip Sabolić, Ivana Stanić