top of page

ARHEOLOŠKI PARK CRLJIVICA / Cista Provo / 2019.

Arheološki park Crljivica
Mjesto: Cista Provo
Vrsta: projekt
Autor: Radionica arhitekture
Projektni tim: Fani Frković, Antonio Jakubek, Goran Rako, Josip Sabolić, Ivana Stanić
Projektirano: 2019.
Površina: 16 ha


Na arheološkom lokalitetu Crljivica, uz cestu koja je ujedno i trasa rimske ceste koja je povezivala Salonu i Naronu, mnogobrojni su stećci, tumuli i bunari.
Mjesto je prepoznato kao lokalitet svjetskog značaja i zaštićeno je od organizacije UNESCO World Heritage.
Danas je potencijal lokaliteta neiskorišten zbog ceste koja ga presijeca.
Predlažemo izmicanje trase (u duljini od cca 900 metara) i gradnju „nasipa“ kako bi u potpunosti promijenili osobine mjesta. Umjesto pogibeljne prometne zone pretvaramo ga u pješačku oazu.
Srpoliki „nasip“ smanjuje buku i zaklanja pogled na automobile koji prolaze. Unutar „nasipa“ je centar za posjetitelje.
Dio ceste koji je ostao unutar arheološke zone rekonstruira se u rimsku cestu.

bottom of page