top of page

MUZEJ UMJETNOSTI 20. STOLJEĆA / Berlin, Njemačka / 2016.

Muzej umjetnosti 20-tog stoljeća u Berlinu
Mjesto: Berlin, Njemačka
Vrsta: natječaj
Autor: Radionica arhitekture
Projektni tim: Fani Frković, Sara Jurinčić, Dora Krušelj, Klara Nikšić, Jelena Prokop, Goran Rako, Ana Ranogajec, Josip Sabolić
Maketa: Aleksandar Matijašević
Projektirano: 2016.
Površina: 27.600 m2


Muzej umjetnosti 20-tog stoljeća u Berlinu biti će okružen izuzetnim zgradama bez kojih je nezamisliva povijest arhitekture tog razdoblja. Najbliže su Nationalgalerie arhitekta Mies van der Rohe-a, te Berliner Philharmonie i Staatsbibliothek arhitekta Hans-a Scharoun-a. Ipak, svi ovi objekti više djeluju kao rasuti otoci nekog arhipelaga, nego kao isplanirana urbana matrica. Nazovemo li ovu izuzetnu skupinu javnih objekata akordom, onda će zgrada budućeg muzeja na St. Matthäikirchplatz-u biti posljednja nota koja mu nedostaje.
Što predlažemo?
Prije svega želimo ostaviti što je moguće veću prazninu između Nationalgalerie i Kammermusiksaal-a i tako sačuvati što veći dio St. Matthäikirchplatz-a za “novi” trg “ Berlina. “Novi” trg omogućiti će da St. Matthäus-Kirche i dalje bude vidljiva s Potsdamer Strase. Postojeće zgrade, Nationalgalerie i St. Matthäus-Kirche (te zgrada novog muzeja!) imati će oko sebe široki prsten “zraka” te će biti sagledavane onako kako su ih i zamislili njihovi arhitekti. Trg čuvamo i tako što “kocku” muzeja podižemo u zrak, a njeno podnožje činimo maksimalno transparentnim.
Zatim predlažemo Muzej kao tri funkcionalne cjeline. Prizemlje je hol. Ispod hola su pomoćni prostori. Iznad hola, u kocki koja “lebdi” nad trgom terase su izložbenih dvorana. Na krovnoj terasi je izložba na otvorenom s pogledom na Berlin.

bottom of page