top of page

WORLD TRADE CENTRE 2 / New York, SAD / 2002.

World Trade Centar 2
Mjesto: New York, SAD
Vrsta: prijedlog
Autor: Goran Rako
Projektirano: 2002.
Površina: cca 200.000 m2 x 3


Dana 11.09.2001. srušena su dva nebodera WTC-a u New Yorku. Naš prijedlog je da se na njihovom mjestu sagrade tri nebodera.

bottom of page