top of page

KONGRESNI CENTAR U NARI / Nara, Japan / 1991.

Kongresni centar u Nari
Mjesto: Nara, Japan
Vrsta: natječaj / finalnih 5 (644)
Autori: Bojan Radonić, Goran Rako
Citat: Kazalište u Zenici / Boris Magaš, Vladimir Turina
Maketa: Ivica Turčić
Projektirano: 1991. - 1992.
Površina: 14.800 m2
Foto: Željko Stojanović


koncept = elipsa
elipsa = posebnost / zakrivljena forma u ortogonalnoj mreži grada = prepoznatljivost
opna = jedna fasada = ekran! (ulaz = odrezanih 40 metara elipse)
citoplazma = hol
jezgra = dva žarišta, velika i mala dvorana

bottom of page