top of page

RASKRIŽJE ŠPAGETI / Antwerpen, Belgija / 1990.

Raskrižje Špageti
Mjesto: Antwerpen, Belgija
Vrsta: natječaj
Autori: Bojan Radonić, Goran Rako
Projektirano: 1990.
Površina: cca 300.000 m2


Promatramo grad kao neprirodni / artificijelni pejsaž i tražimo njegovu prirodnost. Vidimo: neprestano mijenjanje, nekontrolirani rast, neodredljivost granica. Analiziramo grad kao medij kojim čovjek upisuje poruke poznatog kozmosa u površinu Zemlje. Zatim promatramo čovjeka i vidimo jedinu prirodu koja djeluje svijesno. Koristimo definiciju o „čovjeku kao mjerilu svih stvari“ (Protagora, Platon) da bi ukazali na krug koji će se zatvoriti u trenutku kada ekološki parametri postanu dominirajući. Zaključujemo: ravnoteži između sila prirode i sila koje kontrolira čovjek možemo se samo približavati. Umjesto rješenja nudimo proces. Definiramo plan kao dvodimenzionalni dijagram na kojem superponiramo prostor i vrijeme. Unosimo naš koncept u gradski kromozom.

bottom of page