top of page

DVORAC ELTZ / GRADSKI MUZEJ VUKOVAR / Vukovar / 2008. / 2014.

Dvorac Eltz / Gradski muzej Vukovar
Mjesto: Vukovar
Autor: Radionica arhitekture
Projektni tim: Ana Boljar, Aleksandra Duka, Blanka Gutschy, Vedrana Ivanda, Iva Pejić, Goran Rako, Josip Sabolić, Mario Škarijot, Marusja Tus
Postav: Nikolina Jelavić Mitrović
Konstrukcija: Radionica statike d.o.o.
Instalacije: Arhingtrade d.o.o., KGH d.o.o.
Projektirano: 2008 - 2011.
Izgrađeno: 2009. - 2014.
Izvoditelji: Ing-Grad d.o.o., Monte-Mont d.o.o.
Investitor: Ministarstvo kulture RH
Površina: 8.300 m2
Foto: www.muzej-vukovar.hr


Dvorac Eltz bio je gotovo do temelja srušen u Domovinskom ratu 1991. godine. Temeljito je obnovljen u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Danas je dvorac dom Gradskog muzeja Vukovar.

bottom of page