KONGRESNI CENTAR U NARI / Nara, Japan / 1991.

 

 

 

Kongresni centar u Nari

Mjesto: Nara, Japan
Vrsta: natječaj / finalnih 5 (644)
Autori: Bojan Radonić, Goran Rako

Citat: Kazalište u Zenici / Boris Magaš, Vladimir Turina

Maketa: Ivica Turčić

Projektirano: 1991. - 1992.

Površina: 14.800 m2

Foto: Željko Stojanović

 

koncept = elipsa
elipsa = posebnost / zakrivljena forma u ortogonalnoj mreži grada = prepoznatljivost
opna = jedna fasada = ekran! (ulaz = odrezanih 40 metara elipse) 
citoplazma = hol
jezgra = dva žarišta, velika i mala dvorana