DVORAC ELTZ / GRADSKI MUZEJ VUKOVAR / Vukovar / 2008. / 2014.

 

Dvorac Eltz / Gradski muzej Vukovar

Mjesto: Vukovar
Autor: Radionica arhitekture

Projektni tim: Ana Boljar, Aleksandra Duka, Blanka Gutschy, Vedrana Ivanda, Iva Pejić, Goran Rako, Josip Sabolić, Mario Škarijot, Marusja Tus

Postav: Nikolina Jelavić Mitrović

Konstrukcija: Radionica statike d.o.o.

Instalacije: Arhingtrade d.o.o., KGH d.o.o.

Projektirano: 2008 - 2011.

Izgrađeno: 2009. - 2014.

Izvoditelji: Ing-Grad d.o.o., Monte-Mont d.o.o.

Investitor: Ministarstvo kulture RH

Površina: 8.300 m2

Foto: www.muzej-vukovar.hr

Dvorac Eltz bio je gotovo do temelja srušen u Domovinskom ratu 1991. godine. Temeljito je obnovljen u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Danas je dvorac dom Gradskog muzeja Vukovar.