ARHEOLOŠKI PARK CRLJIVICA / Cista Provo / 2019.

 

 

 

Arheološki park Crljivica

Mjesto: Cista Provo

Vrsta: projekt

Autor: Radionica arhitekture

Projektni tim: Fani Frković, Antonio Jakubek, Goran Rako, Josip Sabolić, Ivana Stanić

Projektirano: 2019.

Površina: 16 ha

Na arheološkom lokalitetu Crljivica, uz cestu koja je ujedno i trasa rimske ceste koja je povezivala Salonu i Naronu, mnogobrojni su stećci, tumuli i bunari.

Mjesto je prepoznato kao lokalitet svjetskog značaja i zaštićeno je od organizacije UNESCO World Heritage.

Danas je potencijal lokaliteta neiskorišten zbog ceste koja ga presijeca.

Predlažemo izmicanje trase (u duljini od cca 900 metara) i gradnju „nasipa“ kako bi u potpunosti promijenili osobine mjesta. Umjesto pogibeljne prometne zone pretvaramo ga u pješačku oazu.

Srpoliki „nasip“ smanjuje buku i zaklanja pogled na automobile koji prolaze. Unutar „nasipa“ je centar za posjetitelje.

Dio ceste koji je ostao unutar arheološke zone rekonstruira se u rimsku cestu.